Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί την ανάγκη πολλές εξωστρεφείς ημεδαπές εταιρίες να δραστηριοποιηθούν εκτός των φυσικών ελληνικών συνόρων. Τα στελέχη της IAS έχοντας πολυετή πείρα και βαθιά γνώση των φορολογικών απαιτήσεων των χωρών που βρίσκονται εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις χώρες αυτές. Οι πρακτικές φορολογικές συμβουλές συνδυαζόμενες με το πλαίσιο συμμόρφωσης που ακολουθεί η IAS σε σχέση με τη φορολογία των χωρών αυτών δημιουργούν την ασφάλεια ότι ακολουθείται συνεπής φορολογική προσέγγιση σε όλες τις χώρες.

 

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται από την IAS υπηρεσίες όπως:

 

  • Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.
  • Άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών.
  • Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη με την συνεργασία τοπικών λογιστών – συμβούλων.
  • Διοικητική πληροφόρηση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων.