ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β’ ΤΑΞΕΩΣ

Η Εταιρεία μας

αναζητά να προσλάβει συνεργάτη

ΛΟΓΙΣΤΗ Β’  ΤΑΞΕΩΣ

για Εταιρείες Πελάτες της.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής.
 • Κάτοχος αδείας  Β ’ Τάξεως Λογιστή.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε λογιστήριο εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία.
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΚΦΔ, ΦΠΑ. μισθοδοσίας, διαχείρισης μποθήκης.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Εμπειρία σε Λογισμικά προγράμματα τύπου ERP.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες και πελατοκεντρική αντίληψη.
 • Εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης.
 • Ικανότητα τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ικανότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης και εντάσεως εργασίας.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών βάσει προσόντων.
 • Συνεχή εκπαίδευση & προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.