ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ IAS

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ IAS

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ IAS

Για την δημιουργία της οπτικής επικοινωνίας της IAS, ζητούμενο ήταν να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα σύγχρονη, σοβαρή με αυτοπεποίθηση που θα αντανακλά το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και υπηρεσιών των στελεχών μας. Για το λογότυπο επιλέξαμε ως αναφορά την σύνδεση που δημιουργείται μεταξύ της IAS και του πελάτη. Στόχος μας ήταν να οπτικοποιήσουμε τις ενέργειες που ακολουθεί η IAS για να βελτιστοποιήσει τα οικονομικά συμφέροντα του πελάτη. Τα σύμβολα που αποτέλεσαν έμπνευση ήταν τα οικονομικά διαγράμματα που αντιπροσωπεύουν τους πελάτες μας, τα αρχικά της IAS που αντιπροσωπεύουν το πεδίο δράσης της και η αλληλεπίδραση και σύνδεση τους.

Logo designed by PecoraNera