ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η Εταιρεία μας

αναζητά να προσλάβει συνεργάτη

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

για την ανάληψη του reporting και των αναφορών προς την Διοίκηση Εταιρειών-Πελατών της,

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής.
 • Άριστη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία Οικονομικού Reporting, Budget, Cash Flow.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες και πελατοκεντρική αντίληψη.
 • Εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης.
 • Ικανότητα τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ικανότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης και εντάσεως εργασίας.

 

Επιπλέον Προσόντα:

 • Κάτοχος αδείας Α΄ Τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών σε λογιστήριο εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία.
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, Μισθοδοσίας.
 • Εμπειρία σε Λογισμικά προγράμματα ERP.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών βάσει προσόντων.
 • Συνεχή εκπαίδευση & προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.