Η Εταιρεία μαςαναζητά να προσλάβει συνεργάτηΛΟΓΙΣΤΗ Β’  ΤΑΞΕΩΣγια Εταιρείες Πελάτες της. Απαραίτητα Προσόντα:Κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής. Κάτοχος αδείας  Β ’ Τάξεως Λογιστή. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε λογιστήριο εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία. Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΚΦΔ, ΦΠΑ. μισθοδοσίας,...

Η Εταιρεία μαςαναζητά να προσλάβει συνεργάτηΛΟΓΙΣΤΗ A’ ΤΑΞΕΩΣγια Εταιρείες Πελάτες της. Απαραίτητα Προσόντα:Κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής. Κάτοχος αδείας Α΄ Τάξεως Λογιστή. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών σε λογιστήριο εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) έτη ως...

Η Εταιρεία μαςαναζητά να προσλάβει συνεργάτηΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣγια την ανάληψη του reporting και των αναφορών προς την Διοίκηση Εταιρειών-Πελατών της,Απαραίτητα Προσόντα:Κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής. Άριστη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία Οικονομικού Reporting, Budget, Cash Flow. Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά...