Η ισχύς στο επιστημονικό πεδίο αποκτάται μέσα από την γνώση.
Η συνεχής και αδιάκοπη επιμόρφωση των στελεχών της IAS, δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις του επαγγέλματος, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της.
Η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής, προκειμένου τα στελέχη της IAS να είναι ικανά και απολύτως καταρτισμένα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών της IAS απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με πολυετή πείρα στην οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη του λογιστηρίου κάθε μορφής επιχείρησης με στόχο την σύννομη, έγκαιρη και ποιοτική απεικόνιση της λειτουργίας της μέσω της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Τα έμπειρα στελέχη της IAS διασφαλίζοντας την εχεμύθεια, παρέχουν σωστή και έγκαιρη κατάρτιση της Μισθοδοσίας των επιχειρήσεων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της IAS αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία των στελεχών που διαθέτει, παρέχει φορολογικές υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου σε όλα τα επίπεδα φορολογικής υποστήριξης κάθε μορφής επιχείρησης και φυσικών προσώπων.

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που λειτουργούν στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους (αγορές, πωλήσεις, λήψη και παροχή υπηρεσιών, δικαιώματα κλπ.) με συνδεδεμένες εταιρίες και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχουν υποχρέωση σύνταξης και υποβολής Φακέλου Τεκμηρίωσης των συναλλαγών αυτών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι Διοικήσεις των επιχειρήσεων στην εποχή μας έχουν την ανάγκη να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται όλες τις πληροφορίες που αφορούν την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών τους με ταχύτητα. Έχοντας στα χέρια τους την ποιοτική ανάλυση που τους παρέχουν τα στελέχη της IAS, μπορούν να σχεδιάζουν τις επόμενες ενέργειές τους με ασφάλεια.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Υποχρέωση κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι να προσδιορίζει με σαφήνεια τους εταιρικούς στόχους, να τους ταξινομεί και να τους διαβαθμίζει εκτιμώντας τους ανάλογα τη σπουδαιότητά τους, κατανοώντας πλήρως το επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου επιχειρεί, έχοντας προσδιορίσει με ακρίβεια τη θέση της μέσα σε αυτό.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί την ανάγκη πολλές εξωστρεφείς ημεδαπές εταιρίες να δραστηριοποιηθούν εκτός των φυσικών ελληνικών συνόρων. Τα στελέχη της IAS έχοντας πολυετή πείρα και βαθιά γνώση των φορολογικών απαιτήσεων των χωρών που βρίσκονται εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις χώρες αυτές.