Η ισχύς στο επιστημονικό πεδίο αποκτάται μέσα από την γνώση.
Η συνεχής και αδιάκοπη επιμόρφωση των στελεχών της IAS, δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις του επαγγέλματος, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της.
Η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής, προκειμένου τα στελέχη της IAS να είναι ικανά και απολύτως καταρτισμένα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

➲ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Το τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών της IAS απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με πολυετή πείρα στην οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη του λογιστηρίου κάθε μορφής επιχείρησης με στόχο την σύννομη, έγκαιρη και ποιοτική απεικόνιση της λειτουργίας της μέσω της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Image

 INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
 210 6855585 -  210 6855586
 info@iasae.gr

TAXHEAVEN

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

COVID-19