ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών της IAS απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με πολυετή πείρα στην οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη του λογιστηρίου κάθε μορφής επιχείρησης με στόχο την σύννομη, έγκαιρη και ποιοτική απεικόνιση της λειτουργίας της μέσω της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Η εταιρία μας ειδικεύεται και υποστηρίζει τομείς όπως:

  • Ίδρυση νέων εταιριών, οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση του λογιστηρίου τους και γενικότερα των οικονομικών υπηρεσιών τους.
  • Επίβλεψη του Λογιστηρίου εταιριών κάθε νομικής μορφής.
  • Τήρηση και έλεγχος απλογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων.
  • Αναδιοργάνωση υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων και λογιστηρίων.
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων (Εισοδήματος, Φ.Π.Α, Παρακρατούμενων Φόρων κλπ.) καθώς και οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων.
  • Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων (Μηνιαία & Ετήσια).
  • Έγκαιρη παροχή στην Διοίκηση κάθε πληροφορίας σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις νόμων όλων των φορολογιών και γενικότερα κάθε σχετιζόμενου νόμου.
  • Οργάνωση Λογιστικών Συστημάτων.
  • Προσαρμογή και τήρηση των λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS).
  • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Λύσεις εταιριών όλων των νομικών μορφών.
Image

 INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
 210 6855585 -  210 6855586
 info@iasae.gr

TAXHEAVEN

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

COVID-19