ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι Διοικήσεις των επιχειρήσεων στην εποχή μας έχουν την ανάγκη να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται όλες τις πληροφορίες που αφορούν την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών τους με ταχύτητα. Έχοντας στα χέρια τους την ποιοτική ανάλυση που τους παρέχουν τα στελέχη της IAS, μπορούν να σχεδιάζουν τις επόμενες ενέργειές τους με ασφάλεια. Η Διοικητική πληροφόρηση είναι το απαραίτητο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης κάθε εταιρίας προκειμένου να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις και να σχεδιάζει το μέλλον της.

Για το λόγο αυτό η IAS προσφέρει με ασφάλεια στους πελάτες της την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, παρέχοντας:

Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)

Όπως:

 • Προσδιορισμό των Μηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων και των Οικονομικών Αποτελεσμάτων από την αρχή του έτους.
 • Ανάλυση άμεσου & έμμεσου κόστους ανά κέντρο κόστους και ανά είδος δαπάνης.
 • Προσδιορισμό βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων και σύνταξη βραχυχρόνιου ισολογισμού.
 • Διαμόρφωση οικονομικών δεικτών.
 • Cash Flow.
 • Budgeting.
 • Καθορισμό, έλεγχο και εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής.
 • Προσδιορισμό της αξίας των αποθεμάτων και της κυκλοφοριακής ταχύτητάς τους.
 • Χρήση αριθμοδεικτών στην καθημερινότητα των Εταιριών.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ:

 • Παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και προτάσεις βελτίωσης αυτών.
 • Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με στελέχη της IAS για την επίλυση θεμάτων της αρμοδιότητάς μας.
 • Επίσκεψη στα γραφεία της εταιρίας έμπειρου στελέχους μας για συζήτηση και επίλυση κάθε σχετικού θέματος που αφορά την εταιρία.

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η IAS στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και πληροφόρησης στους πελάτες της και με συγκριτικό πλεονέκτημά μας τη συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες παρέχει το σύνολο των εξειδικευμένων υπηρεσιών συνεργαζόμενη με:

 • Έγκριτους νομικούς συμβούλους με ειδίκευση στο Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο για την υποστήριξη διαφορών κατά του Ελληνικού δημοσίου ή τρίτων και γενικότερα την παροχή νομικών συμβουλών.
 • Ορκωτούς Eλεγκτές Λογιστές (Ο.Ε.Λ.) για τη χορήγηση πιστοποιητικού τακτικού ελέγχου και φορολογικού πιστοποιητικού στις εταιρίες όπου απαιτείται, καθώς και για τη σύνταξη εκθέσεων συγχωνεύσεων, αποσχίσεων κλπ.
 • Έγκριτους οικονομικούς συμβούλους για την υπαγωγή κάθε μορφής επιχείρησης στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους (ΕΣΠΑ, κλπ.).
Image

 INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
 210 6855585 -  210 6855586
 info@iasae.gr

TAXHEAVEN

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

COVID-19