ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Τα έμπειρα στελέχη της IAS διασφαλίζοντας την εχεμύθεια, παρέχουν σωστή και έγκαιρη κατάρτιση της Μισθοδοσίας των επιχειρήσεων.

Ο υπολογισμός, η έκδοση και η παρακολούθηση της Μισθοδοσίας περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Εισαγωγή στο μηχανογραφικό μας σύστημα των εταιρικών δεδομένων και των αναγκαίων στοιχείων ανά εργαζόμενο.
  • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας προσωπικού.
  • Εισαγωγή νέων εργαζομένων,  αποχωρήσεις – απολύσεις εργαζομένων.
  • Ειδικά θέματα μισθοδοσίας.
  • Υποβολή όλων των απαιτούμενων δηλώσεων σε Οργανισμούς Ασφάλισης & Εργασίας.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Εκτίμηση μισθολογικού κόστους.
Image

 INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
 210 6855585 -  210 6855586
 info@iasae.gr

TAXHEAVEN

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

COVID-19