ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Υποχρέωση κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι να προσδιορίζει με σαφήνεια τους εταιρικούς στόχους, να τους ταξινομεί και να τους διαβαθμίζει εκτιμώντας τους ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, κατανοώντας πλήρως το επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου επιχειρεί, έχοντας προσδιορίσει με ακρίβεια τη θέση της μέσα σε αυτό.

Παράλληλα αναζητά νέες ευκαιρίες που θα την καθιστούν απολύτως ανταγωνιστική σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Τα έμπειρα στελέχη της IAS αξιολογώντας τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων προσφέρουν προτάσεις και λύσεις για την ποιοτικότερη διαχείριση των πληροφοριών και για τον εταιρικό σχεδιασμό ανάλογα με:

  • Τις δυνατότητες που θα προκύψουν από την διερεύνηση για τις δραστηριότητες της εταιρίας (νομική μορφή εταιρίας, πρόταση διαδικασίας μετασχηματισμών κλπ.) με στόχο την αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας (προς επενδυτές, τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές, κλπ.).
  • Την επιλογή των κατάλληλων εταιρικών σχημάτων αφού προσδιοριστούν οι εταιρικοί στόχοι, για την υλοποίηση των οποίων υποστηρίζονται πλήρως αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές και εκκαθαρίσεις.
  • Την οικονομική ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης προσδιορισθέντος εταιρικού σχεδιασμού.
  • Την πλέον συμφέρουσα εταιρική και προσωπική φορολογική διαχείριση.

Για τους λόγους αυτούς η IAS υποστηρίζει τις προτεινόμενες λύσεις εκπονώντας ειδικές μελέτες όπως:

  • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
  • Σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting).
  • Αποτίμηση επιχειρήσεων για επενδυτικές ευκαιρίες (Valuation).
  • Financial and Tax Due Diligence.
  • Έλεγχο βιωσιμότητας, μεγιστοποίηση αποτελέσματος μέσω βελτίωσης της εμπορικής πολιτικής και της μείωσης του κόστους (operating & admin costs).
Image

 INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
 210 6855585 -  210 6855586
 info@iasae.gr

TAXHEAVEN

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

COVID-19