ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της IAS αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία των στελεχών που διαθέτει, παρέχει φορολογικές υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου σε όλα τα επίπεδα φορολογικής υποστήριξης κάθε μορφής επιχείρησης και φυσικών προσώπων. Για τις ημεδαπές αλλά και τις πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τις επιχειρήσεις που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, η συμμόρφωση στους φορολογικούς νόμους και κανόνες καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι φορολογικοί κίνδυνοι.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας υποστηρίζουν τομείς όπως:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 • Διασφάλιση της σύννομης τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης στοιχείων.
 • Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων.
 • Βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης (παραγωγικότητα των δαπανών κλπ.).
 • Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής απόδοσης των φόρων.
 • Επίλυση φορολογικών θεμάτων σε ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. , Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. , Δ.Ο.Υ. κλπ. που απαιτούν παρουσία Φορολογικού Συμβούλου.
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων.
 • Ανάληψη διαδικασιών επιστροφών φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων.
 • Υποστήριξη κατά την διάρκεια κάθε φύσης φορολογικών ελέγχων τόσο σε νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα.
 • Αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
 • Συμβιβασμοί και ενδικοφανείς προσφυγές.

Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
 • Φορολογικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης.
 • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Tax Due Diligence.
 • Φορολογική υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία της περιουσίας φυσικών προσώπων για την τεκμηρίωση του τρόπου απόκτησής της (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ).
Image

 INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
 210 6855585 -  210 6855586
 info@iasae.gr

TAXHEAVEN

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

COVID-19